Дипломы и курсовые
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   УСЛУГИ, ЦЕНЫ, ГАРАНТИИ, СРОКИ   |   О НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВЕРНАДСКОГО   |   ССЫЛКИ   | 
|   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ    |    ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА    |   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |   Українська версія   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Готовые дипломные работы

Готовые дипломные работы - работы, которые были выполнены ранее, т. е. это не новые работы под заказ, а уже существующие. Гарантия на готовые работы не предоставляется. Доработки их не производятся. Если необходима гарантия и бесплатное сопровождение - закажите новую работу; при этом вы получите бесплатное сопровождение.

Условия приобретения готовых дипломных работ:

  1. Сообщаете по электронной почте тему. Получаете перечень имеющихся готовых дипломов, затем планы заинтересовавших работ, затем краткие сведения по тем дипломам, планы которых вас заинтересовали. Далее выбираете одну работу, которая Вас больше всего заинтересовала. Получаете ее на электронную почту (с небольшими нечитаемыми фрагментами). Изучаете. Если подходит - оплачиваете. После поступления денег получаете по электронной почте файл с дипломной работой.

  2. Готовые дипломные работы продаются на условиях "как есть", то есть как материал для дальнейшей работы. Впоследствии готовые дипломные работы не дорабатываются нами и мы не принимаем замечания по ним. Факт совершения заказчиком оплаты за готовую дипломную работу означает безусловное согласие с этими условиями. Если вас интересует дипломная работа с последующими бесплатными доработками, выполненная исключительно для вас, с учетом методички вашего вуза и ваших пожеланий - тогда закажите у нас выполнение новой работы, под заказ.

Стоимость готовых дипломных работ составляет 1000 грн.

А при покупке двух готовых дипломных работ одновременно, стоимость второй будет со скидкой 50%.

При покупке от 5 готовых дипломных работ действуют партнерские цены. Специальное предложение для старост групп, преподавателей вузов, инициативных студентов, авторов работ.

Все работы оригинальные, выполненные нами (не интернет)

Каталог готовых дипломных работ, выполненных нами, очень большой. Мы разбили его на страницы. В списке приведены 4700+ готовых дипломных работ из более чем 8000. Поэтому лучше всего сделать запрос и сообщить свою тему. Мы сформируем перечень готовых дипломных работ и отправим его вам.

Страница 1 перечня готовых дипломных работ

Страница 2 перечня готовых дипломных работ

Страница 3 перечня готовых дипломных работ

Страница 4 перечня готовых дипломных работ

Страница 5 перечня готовых дипломных работ

Страница 6 перечня готовых дипломных работ

Сейчас вы просматриваете страницу 6 перечня готовых дипломных работ

15001 Загальні правила вчинення нотаріальних дій в Україні
15002 Принципи та пріоритети зовнішньої політики країн Латинської Америки (друга половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.)
15003 Образ світу сучасного студента філософа-психолога
15004 Формування естетичних цінностей молодших школярів у позаурочний діяльності
15005 Місце і роль судової експертизи в системі захисту прав інтелектуальної власності
15006 Порядок звільнення працівників
15007 Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
15008 Конституційне право на доступ до публічної інформації
15009 Проблеми реформування екологічного законодавства України в контексті виконання міжнародних зобов’язань
15010 Попередження та протидія адміністративним правопорушенням в Україні
15011 Вплив систем землеробства на продуктивність пшениці озимої
15012 Вплив заходів обробітку грунту на продуктивність картоплі
15013 Ефективність попередників пшениці озимої
15014 Використання апозиготичних ліній в селекції цукрових буряків
15015 Організація і тактика розслідування розбійних нападів на інкасаторів
15016 Інститут спеціальних місій в міжнародному праві та в міжнародному дипломатичному праві
15017 Організація обліку грошових коштів (на прикладі ТОВ)
15018 Кредитна діяльність банків в Україні (на прикладі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»)
15019 Управління маркетинговою діяльністю (на прикладі)
15020 Захист сімейних прав та інтересів
15021 Страхування відповідальності власників транспортних засобів в Україні
15022 Агроекономічний аналіз системи землеробства та технології вирощування пшениці озимої
15023 Агроекономічний аналіз системи землеробства та технології вирощування жита озимого
15024 Агроекономічне обгрунтування галузі кормовиробництва та вирощування еспарцету посівного
15025 Адміністративно-правові засади набуття громадянства України
15026 Деонтологія правової держави
15027 Моделі і методи управління групою незалежних рухомих об’єктів у 3D просторі (програмування)
15028 Проблеми реалізації правового статусу громадянина в умовах міждержавних конфліктів
15029 Архітектурно-планувальні принципи і методи організації офісних центрів в історичній забудові (на прикладі офісного центру)
15030 Організація виставково-ярмаркової діяльності компанії (на прикладі ПрАТ)
15031 Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав на промисловий зразок
15032 Вербальні технології PR-комунікації (на прикладі передвиборчої компанії Д. Трампа)
15033 Соціально-психологічна адаптація та реабілітація колишніх учасників АТО
15034 Набуття та припинення права природокористування
15035 Юридична регламентація медичної діяльності в Україні
15036 Правовий режим земель капітального будівництва та його еколого-правові засади
15037 Протиправна комунікація як форма «гібридної війни» та міжнародно-правова практика запобігання їй
15038 Право збройних конфліктів: поняття, сучасний стан та тенденції розвитку
15039 Розробка нового лікарського препарату антифунгальної дії з високою активністю проти Candida albicans
15040 Модернізація управління дошкільним навчальним закладом (на прикладі ДНЗ)
15041 Обгрунтування маркетингової діяльності підприємства в мережі Інтернет (на прикладі)
15042 Особливості радіореклами в сучасному медіапросторі
15043 Ambient Media як рекламна технологія
15044 Дослідження ролі і місця фотографії в журналістиці
15045 Взаємодія факторів фінансової спроможності
15046 Перспективи та проблеми розвитку українсько-канадських відносин
15047 Адміністративні послуги як інститут адміністративного права
15048 Принципи, методи та інструменти управління земельними ресурсами та підвищення ефективності їх використання (на прикладі ПАТ «Верес»)
15049 Колір як складова рекламної комунікації
15050 Моделі відносин України та Польщі
15051 Етнотенденції у моді ХХ століття
15052 Реалізація захисту прав споживачів в договірному праві ЄС та України
15053 Генеза, жанрово-стилістичні ознаки «нового журналізму» та його функціонування в сучасному українському медіапросторі, аналіз типологічних особливостей гонзо-журналістики
15054 Відпустка як елемент трудових правовідносин, її види, особливості надання та тривалість для різних категорій працівників
15055 Безпекова парадигма скандинавського нейтралітету (на прикладі Фінляндії та Швеції)
15056 Сучасний стан та перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму Хмельницької області
15057 Перспективи розвитку інвестування в реальному секторі економіки України
15058 Виборча система України як конституційно-правовий інститут
15059 Українська ідентичність: специфіка репрезентації на прикладі неорелігійних громад
15060 Медіа-проекти як сучасна форма просування компаній
15061 Розвиток національної логістичної системи України в умовах асоціації з Європейським Союзом
15062 Екологічні обов’язки громадян: механізм правового регулювання
15063 Покращення фінансової діяльності підприємства (на прикладі ТОВ)
15064 Транскoрдoнна гідрoлoгічна мережа Львівщини
15065 Аналіз епізоотичної ситуації щодо сказу м’ясоїдних тварин (на прикладі області)
15066 Міжнародне регулювання в сфері забезпечення благополуччя тварин та їх захисту від жорстокого поводження, шляхи імплементації Україною міжнародних норм
15067 Інформаційний простір у сфері туризму (на прикладі ТОВ)
15068 Бухгалтерський облік податків (на прикладі ТОВ)
15069 Медіація та арбітраж як альтернативні способи вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності
15070 Оцінка ступеню екологічної небезпеки від забруднення грунту (вмісту важких металів в грунті) аеропорту
15071 Кримінально-правова характеристика вбивств, викрадення людини і захоплення заручників (за законодавством України та інших країн)
15072 Интеграция инновационной системы Турецкой Республики в глобальное экономическое пространство
15073 Сучасні інструменти Інтернет маркетингу (на прикладі)
15074 Аналіз концепту «Сlimate Сhange» в американській пресі
15075 Мотивація в управлінні підприємством сучасних умовах (на прикладі Політехнічного коледжу)
15076 Конфлікти в сім’ї в сучасному українському суспільстві: соціологічний аналіз
15077 Обгрунтування проекту будівництва сонячної електростанції
15078 Формування нових форм землекористувань на умовах оренди земельних ділянок та розробка проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення фермерського господарства
15079 Розвиток адвокатської діяльності в Україні
15080 Проблеми ефективності та перспективи співвідношення адміністративного права та публічного управління в Україні
15081 Правові основи нотаріальної діяльності в Україні
15082 Юридична відповідальність у кредитно-фінансовій сфері
15083 Семантичні, прагматичні, соціолінгвістичні особливості концепту неправди, вербалізованого в лексичних одиницях і висловлюваннях сучасної англійської мови в діалогічному дискурсі
15084 Показники рекреаційного контенту в туристичній характеристиці країни
15086 Образи війни в німецькій і в українській прозі 50-60-тих років ХХ ст. очима дорослих і дітей
15087 Розвиток мовленнєвої діяльності першокласників у гірських школах Прикарпаття
15088 Правове регулювання господарської діяльності на ринку послуг
15089 Право на індивідуалізацію фізичної особи
15090 Охорона та захист прав споживачів
15091 Правові аспекти реформування адміністративного судочинства. Удосконалення процедури розгляду адміністративних справ
15092 Права людини в умовах збройних конфліктів
15093 Технології маніпулятивного впливу в нових медіа на прикладі Facebook
15094 Управління конкурентоспроможністю підприємства (на прикладі)
15095 Інтернет речей на основі програмно-конфігурованих мереж (програмування)
15096 Публічне управління та адміністрування у сфері освіти в Україні
15097 Удосконалення обліку і аудиту розрахунків з дебіторами на підприємстві (на прикладі СФГ)
15098 Формування витрат виробництва продукції тваринництва та їх вплив на собівартість виробленої продукції (на прикладі ТОВ)
15099 Особливості мілітаризованої державної служби в Україні
15100 Економічний механізм забезпечення рентабельності підприємства (на прикладі ТОВ)
15101 Багатостороння дипломатія Китаю в АТР
15102 Історичний та культурний контекст творчості Миколи Куліша. Аналіз драми «Мaклена граса».
15103 Мовні засоби переконування в угорському, англійському й українському політичних дискурсах
15104 Когнітивно-ономасіологічні моделі фразем із семантикою «Людина та її інтелект» в українській, англійській та угорській мовах
15105 Характерні особливості мови української маркетингової реклами на матеріалі телевізійної реклами
15107 Лексико-синтаксичні особливості перекладу юридичних документів
15109 Стратегічне управління маркетинговою діяльністю на підприємстві (на прикладі) (продаж будматеріалів)
15110 Психодіагностика сімейних стосунків засобами проективних малюнків
15111 Психологічні чинники девіантної поведінки у підлітковому віці
15112 Правові механізми уникнення подвійного оподаткування юридичними особами
15113 Самосвідомість особистості як чинник успішного кар'єрного процесу
15114 Інформаційні методи створення політичних міфів в суспільстві
15115 Психологічні особливості самодостатності у дорослому віці
15117 Детермінанти емоційного вигорання у представників педагогічних професій
15118 Економічна ефективність виробництва зернових на підприємстві на інноваційних засадах (на прикладі ТОВ)Сейчас вы просматриваете страницу 6 перечня готовых дипломных работ. Перейти на другие страницы перечня готовых дипломных работ:

Страница 1 перечня готовых дипломных работ

Страница 2 перечня готовых дипломных работ

Страница 3 перечня готовых дипломных работ

Страница 4 перечня готовых дипломных работ

Страница 5 перечня готовых дипломных работ

Страница 6 перечня готовых дипломных работ

У нас - самый большой выбор готовых дипломных работ по самым лучшим ценам. Все готовые дипломные работы выполнены ранее нашими специалистами под заказ. (Как можно заметить, наша организация имеет самый большой опыт выполнения дипломных работ среди всех других представленных на рынке).

Внимание, в списках присутствуют не все имеющиеся в наличии дипломные работы, а всего лишь 4700 дипломных работ из более, чем 8000. Если вы не нашли нужную вам дипломную работу в списке выше - это не значит что ее нет. Вы можете сделать запрос на поиск готовой дипломной работы, нажав здесь. Мы сделаем поиск и предложим вам варианты готовых дипломных работ.


www.diplom.in.ua